Giảng viên

Hãy gặp gỡ và giao lưu với đội ngũ giảng viên của chúng tôi ở đây nhé. Nếu bạn muốn tham gia lan toả kiến thức cho mọi người thì hãy liên hệ chúng mình.

Giảng viên của chúng tôi

Đây là một số giảng viên tiêu biểu của chúng tôi. Danh sách này chưa bao gồm hết đội ngũ giảng viên và cố vấn học tập của Picassia các bạn nhé!

chân dung Trang Chibi

Trang Chibi

Giảng viên màu nước
chân dung An Nguyễn

An Nguyễn

giảng viên tài chính
hình ảnh Trần Thị Thu Hiền

Hiền Trần

Giảng viên kinh doanh
Đỗ Hiền

Đỗ Hiền

Giảng viên màu nước